Shyngys Sagyndykov

Shyngys Sagyndykov

Birth date: 03.01.1998
Sport title: Master of Sports
Achievements:
2015 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS – bronze.