Testing pool

IRTP list 2018

# Name
1 Аbubakarov Selimkhan
2 Bersanov Ibragim
3 Burova Anastassiya
4 Chinshanlo Zulfiya
5 Chontey Arli
6 Goricheva Karina
7 Ilyin Ilya
8 Kazov Aidar
9 Kharki Farkhad
10 Linder Albert
11 Pastukhova Olga
12 Pavlova Darya
13 Rakhimov Nizhat
14 Son Igor
15 Sybay Rustem
16 Ulanov Denis
17 Zaichikov Alexandr

KazNADC NATIONAL REGISTERED TESTING POOL 2018

# Name
1 Amanzhol Serikbol
2 Lomanov Yevgeniy
3 Zhanibekov Aibek
4 Linder Semen
5 Amangeldy Assel
6 Savelyev Anatoliy
7 Kuzganbayeva Karina
8 Pavlova Darya
9 Pastukhova Olga
10 Likhacheva Nadezhda