Aktobe, Maresyev str. 88, Regional Youth Sport school Weightlifting hall

Aktobe, Maresyev str. 88, Regional Youth Sport school Weightlifting hall

Coaches:

Kazdayev B . +77476072331

Urgeshbayeva A. +77769900223