Semey, Dokuchayev 57, Public school №32, Weightlifting hall

Semey, Dokuchayev 57, Public school №32, Weightlifting hall

Coaches:

Klein Liliya +77773009720

Ostrikova Kamilya +77471376180

Ivanov Vlad +77072619294