Кызылорда, Ул.Жумабаев б/н, 2 ООРМБЖМ

Кызылорда, Ул.Жумабаев б/н, 2 ООРМБЖМ

Тренер Макаш Азамат Жылкелдыулы +77475885790