Anzhela Zlodeyeva

Anzhela Zlodeyeva

Birth date: 09.09.2001
Sport title: Master of Sports
Achievements:
Junior Championships of the Republic of Kazakhstan.